Wanda Bajor

dr hab., prof. KUL

Pracownik naukowy Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierownik Katedry Historii Filozofii w Polsce, dyrektor Instytutu Historii Kultury w Średniowieczu, zastępca redaktora naczelnego „Roczników Kulturoznawczych”. Mediewista, badacz kultury intelektualnej epoki średniowiecza, zwłaszcza w zakresie: polskiej kultury intelektualnej doby jagiellońskiej oraz nauki i filozofii średniowiecznej; prowadzi także badania źródłowe (edytorstwo średniowiecznych tekstów rękopiśmiennych (paleografia łacińska) w dziedzinie antropologii (koncepcja intelektu/duszy), metafizyki, teorii społeczno-politycznych oraz estetyki.

Hobby to malarstwo sztalugowe (olej, pastele) i ogrodnictwo.

Najważniejsze publikacje to edycje krytyczne tekstów źródłowych: Quaestiones disputatae super primum librum «De anima» Aristotelis Benedicti Hesse de Cracovia (editio critica), „Acta Mediaevalia” 14 (2000); Benedicti Hesse Quaestiones disputatae super tres libros «De anima» Aristotelis (Libri I et II). Editio critica et inquisitio historico-philosophica, Lublin 2011, Paulus de Worczyn. Glossa in «Politicam» Aristotelis, Varsoviae MMXVI.

Scroll to Top