Studiować filozofię

Dlaczego?

Warto studiować filozofię

Po pierwsze, dlatego że filozofia podejmuje najważniejsze i najgłębsze pytania, z którymi musi się zmierzyć każdy myślący i wrażliwy człowiek. Dlaczego istnieje raczej coś niż nic? Czym jest świat fizyczny i czy jest on wszystkim, co istnieje? Czy istnieje Bóg, a jeśli tak, to jaką ma naturę? Czy ludzki umysł całkowicie zależy od ludzkiego mózgu? Czy śmierć biologiczna stanowi koniec naszego życia? Czy nasze życie ma sens, a jeśli tak, to co go stanowi? Jak odróżnić dobro od zła, prawdę od fałszu oraz piękno od brzydoty? Nawet jeśli nie uda Ci się do końca i z absolutną pewnością odpowiedzieć na te i podobne pytania, to po systematycznej refleksji nad nimi staniesz się mądrzejszy. A w życiu nie ma nic bardziej praktycznego niż konsekwentnie przemyślany światopogląd.

Po drugie, dlatego że filozofia pomaga nam zrozumieć wyzwania współczesności. Czym jest sztuczna inteligencja oraz jakie są poznawcze i moralne granice jej działania? Jak odnaleźć się w czasach, w których ogromna liczba informacji oraz idei rozchodzi się z prędkością światła, tworząc jedną wielką kakofonię? Jakie zasady moralne powinny regulować naszą ingerencję w początek i koniec ludzkiego życia? Jak powinniśmy odpowiadać na coraz dalej idące przemiany obyczajowe i kulturowe globalizującej się ludzkości? Nad tymi i podobnymi pytaniami zastanawiają się filozofowie, łącząc swe abstrakcyjne teorie ze szczegółową wiedzą specjalistyczną.

Po trzecie, dlatego że filozofia uczy myśleć rzetelnie, twórczo i krytycznie. A takie myślenie jest przydatne zawsze i wszędzie. Dzięki logice poznasz żelazne i fascynujące zasady poprawnego myślenia. Dzięki historii filozofii dowiesz się, na jakie niekonwencjonalne pomysły wpadali w różnych epokach wielcy myśliciele ludzkości. Dzięki technikom sceptyckim, które rozważa teoria poznania, nauczysz się, jak podważać sądy, które większości wydają się oczywiste, i jak ustalać rzeczywistą wartość naszych przekonań. Po takim treningu myślenia możesz śmiało iść dalej w życie.

Dlaczego warto podjąć studia filozoficzne drugiego stopnia w systemie hybrydowym?

Dlatego że taki system studiów ma charakter bardziej elastyczny i ułatwia pogodzenie studiowania z innymi obowiązkami. Nasz program studiów jest otwarty zarazem na tych, którzy ukończyli studia filozoficzne pierwszego stopnia, jak i na tych, którzy swą przygodę z filozofią chcą dopiero zacząć. Dla studentów, którzy pragną dłuższej dyskusji, oferujemy bogatą ofertę konsultacji, zarówno bezpośrednich, jak i w wersji on-line. Do tego dochodzi możliwość uczestnictwa w atrakcyjnych konferencjach, takich jak Tydzień Filozoficzny KUL, które ściągają wykładowców z całej Polski. Dbamy również o to, by przynajmniej dwa razy w roku nasi studenci mieli możliwość wysłuchania wykładów filozofów z renomowanych uczelni zagranicznych.

Ale dlaczego akurat na KUL-u?

##1

Po pierwsze, dlatego że tutaj w sposób równomierny realizuje się wszystkie wymienione wyżej cele uprawiania filozofii: budowanie całościowego obrazu rzeczywistości lub zastanawianie się nad jej najbardziej fundamentalnymi aspektami; refleksja nad współczesnym stanem nauki, religii, moralności, kultury i techniki; rozwijanie rzetelnego, twórczego i krytycznego myślenia.

##2

Po drugie, dlatego że tutaj odnajdą się zarówno osoby poszukujące, jak i te, które pragną pogłębienia intelektualnych podstaw światopoglądu chrześcijańskiego. Nasza kadra dydaktyczna jest bardzo różnorodna, zarówno pod względem specjalizacji lub zainteresowań, jak i szczegółowych poglądów filozoficznych. Wszystkich naszych wykładowców łączy jednak ogromna pasja filozofowania, wysokie kompetencje naukowe i wierność najwyższym wartościom.

##3

Po trzecie, dlatego że studia filozoficzne na KUL-u to nie studia po prostu, lecz – tak jak w starożytności – studia w szkole filozoficznej. Lubelska Szkoła Filozoficzna to wspólnota poszukiwaczy Prawdy, którzy od niemal 70 lat gromadzą się wokół mistrzów, programu i zasad dydaktycznych. Nasi mistrzowie i założyciele – Stefan Swieżawski, Jerzy Kalinowski, Mieczysław A. Krąpiec OP, ks. Stanisław Kamiński i kard. Karol Wojtyła – to wytrawni myśliciele, ludzie wielkiej wiedzy i głębokiej wiary. Nauczyli nas oni, jak w podejmowaniu najbardziej fundamentalnych pytań korzystać z dorobku klasyków takich jak Platon, Arystoteles, św. Augustyn i św. Tomasza z Akwinu. Dzięki naszym mistrzom tomizm egzystencjalny – jeden z ważnych systemów metafizycznych XX wieku – uzyskał wyrazistą i metodologicznie uporządkowaną postać. W dyskusyjnym kręgu naszych mistrzów rodziły się też personalistyczne zręby późniejszego nauczania Jana Pawła II. Nasz program to dialog filozofii klasycznej z filozofią współczesną, a w szczególności z filozofią analityczną (w tym ze Szkołą Lwowsko-Warszawską), fenomenologią (w tym z myślą Romana Ingardena), egzystencjalizmem, hermeneutyką, filozofią procesu, pragmatyzmem, postmodernizmem oraz kierunkami nastawionymi scjentystycznie (w tym z kognitywistyką). Nasze zasady dydaktyczne można wyrazić w następujących maksymach: ucz się źródłowo całej historii filozofii, opanuj logikę i metodologię nauk, podejmuj fundamentalne tematy filozoficzne i ich zastosowania, czyń to w grupie przyjaciół pod kierunkiem kompetentnych i życzliwych przewodników!

Wydział Filozofii

to zespół znakomitych Wykładowców i rozpoznawanych w naszym kraju, Europie i świecie Intelektualistów.​

Scroll to Top