Marek Lechniak

dr hab., prof. KUL

Studia filozoficzne odbyłem na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL, w latach 1982-1987. Tu też uzyskałem stopień doktora filozofii i stopień doktora habilitowanego. W międzyczasie trochę wykładałem w innych szkołach wyższych, ale miłość do KULu zwyciężyła.

Jestem zatrudniony w Katedrze Logiki i z logiką szeroko pojętą związana jest moja droga życiowa. Napisałem książki Interpretacje wartości matryc logik wielowartościowych (Lublin 1999), Przekonania i zmiana przekonań. Analiza logiczna i filozoficzna (Lublin 2011) oraz bardzo przyjazny użytkownikowi podręcznik Elementy logiki dla prawników (Lublin 2012), jak i  wiele artykułów z logik nieklasycznych, teorii zmian przekonaniowych, zastosowań logiki oraz filozofii i logiki religii.

Od roku 2012 pełnię różne funkcje kierownicze w KUL (najpierw funkcję dyrektora Instytutu Filozofii, a od 2020 roku – dziekana Wydziału Filozofii). Ważne miejsce w moim życiu na KULu zajmuje popularyzacja logiki i filozofii; od lat jestem związany z organizacją Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego i przy tej okazji gromadzenia osób uznających wagę logiki w życiu. Sam też w logikę, jako gwarantującą rzetelność w tym, co się mówi i pisze, wierzę.

Scroll to Top