Bożena Czernecka-Rej

dr hab., prof. KUL

Pracuje w Katedrze Logiki, specjalizuje się w filozofii logiki. Autorka dwóch monografii Pluralizm w logice. Studium z filozofii logiki (Lublin 2014) i Osobliwość logiki intuicjonistycznej (Lublin 2014) oraz wielu artykułów z zakresu modalności i logiki modalnej, logiki intuicjonistycznej, filozofii logiki, a zwłaszcza problematyki wielości logik.

Od 2020 roku pełni funkcję koordynatora kierunku Filozofia; od 2023 jest dyrektorem Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych. Jest zaangażowana w promocję logiki wśród młodzieży poprzez warsztaty logiczne i projekty w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki. Jest przewodniczącą komitetu organizacyjnego Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego.

Hobby: jazda na rowerze, biegi długodystansowe.

Scroll to Top